8 Mayıs 2017 Pazartesi

Okul Zemin Kaplamaları

Eğitim binaları olan okullar işlevleri gereği, eğitimin kalitesini arttırmaya olumlu katkıda bulunacak fiziksel şartları ve kullanıcı gereksinmelerini en iyi düzeyde karşılayacak biçimde tasarlanır ve buna uygun olarak uygulaması yerine getirilir. Eğitim binalarında derslikler, koridor, teneffüs mekanları ve laboratuvar en önemli mekanları oluşturmaktadır.

DERSLİK / SINIF ZEMİN KAPLAMALARI

Derslikler ve alıştırma odaları için yeteri kadar ses yalıtımı ve iyi işitebilirlik sağlanmalıdır. Gürültü kaynaklarından kaçınmak ve ses taşıyıcı elemanları yalıtmak gerekir. Seçilecek döşeme kaplamaları bu özelliklere uygun olmalı ve daha iyi olabilmesi için katkıda bulunabilecek nitelikte olmalıdır. Yine okul zemin döşemeleri üzerinde emniyetle yürünebilir, kolay temizlenebilir, sıcak ve derzsiz olmalıdır. Bu mekanlar genel olarak ahşap döşeme kaplamasına sahiptir. Fırçalayarak temizleme dışında "tik ağacı" ya da "jarrah" gibi yağlı karaktere sahip ahşap kullanmak tavsiye edilmektedir. Bu ahşap malzemeler kendinden yağlı niteliğe sahiptir ve diğer masif ahşaplar gibi kolayca tozlanmaz.
Dersliklerde PVC gibi esnek malzemeler, kolay temizlenmesi, yürüme güvenliği, ses emicilik bakımından iyi ve aynı zamanda gürültü üretmeyen bir malzeme olması nedeniyle tercih edilmektedir. Özellikle mantar dolgulu PVC'ler ses emicilik, temas sıcaklığı ve darbe sesine karşı daha iyidirler. Aynı şekilde linolyumunda esnek yapısından dolayı ses emiciliği orta düzeyde olmasına rağmen temizlenmesi kolaydır. Yürüme güvenliği bakımından da iyi özellikler gösterir. Linolyum sıcak temaslı bir malzeme olmasından dolayı ayak sıcaklığı açısından da uygundur.
Halılar yürüme güvenliği, ses emicilik, temas sıcaklığı bakımından çok iyidir. Aynı zamanda gürültü üretmeyen bir malzeme olması nedeniyle dersliklerde sessiz bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunur. Ancak temizlik ve bakımları zordur. Bu nedenle çok kalabalık olmayan dersliklerde kullanılabilir.
Doğal ve yapay taşlar döşeme kaplamaları temizlenmeleri kolaydır. Aşınma dayanımları ve yürüme güvenliği genelde iyi ve çok iyidir. Ancak bu malzemeler sert oldukları için soğuk temaslı, gürültü üreten ve ses emicilik bakımından iyi değillerdir. Dersliklerde kullanılmaları çok uygun olmamaktadır.

KORİDOR ZEMİN KAPLAMALARI

Koridorlar ve teneffüs mekanlarının döşeme kaplamaları kaymaz ve dayanıklı olmalıdır. Okullar insan trafiğinin yoğun olduğu mekanlardır. Bu yüzden bu mekanlarda kullanılacak malzemenin aşınma dayanımı yüksek olmalıdır.
Özellikle koridorlarda, kompozit blok döşeme kaplaması kullanılmaktadır. Bu malzeme zor aşınır ve kolay toz tutmaz karakterdedir; fakat ahşap döşeme kaplamasından daha gürültülüdür. Sıradan kompozit blok döşeme kaplaması orta dereceli okullardan daha az yoğunluğu olan sınıflarda ya da daha küçük okullarda kullanılabilmektedir. Bahsedilen ikinci durumda uygun bakım yapılmadığında oldukça kötü bir yıpranma meydana gelebilir. Renkli asfalt gün geçtikçe daha fazla kullanılmakta ve koridorlar için oldukça iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Pek çok okulda kolay temizlendiği için mozaik tercih edilmektedir, fakat bu malzeme genel olarak oldukça gürültülü bulunmaktadır.
PVA plastik döşeme kaplaması da uygundur ve bu malzeme makul bir fiyata aşınmaz bir yüzey sağlamaktadır. Modem okullarda eğilim, daha parlak renkler sunma yönündedir ve bu nedenle vinil asbest karolar kullanılmaktadır. Bu malzeme yeterli ölçüde sessiz, sıcak ve özel bir bakıma ihtiyaç duymamaktadır.

LABORATUVARLAR

Laboratuvardaki döşeme kaplamaları kimyasal maddelerden etkilenmez, derzsiz aşınma dayanımı yüksek, su geçirmez, rengi solmaz olmalı, ısı yalıtımı, temizlik ve bakım özellikleri iyi olmalı, elektriği az iletmeli, elektrik yüklenmelerini kolaylaştırmayan bir döşeme kaplaması gerektirirler. En iyi malzeme suni reçineden yapılan ve birbirine derzsiz olarak yapıştırılan malzemedir (Epoksi).
Bu mekanlar için "tik ağacı" ya da "jarrah" döşeme kaplaması oldukça iyi sonuç vermektedir. Bunlar belirli asitlerle yanabilir ya da lekelenebilir; fakat bu onların dayanıklılıklarını etkilemez. Özellikle tik ağacı genelde ateşe ve asitlere dayanıklı olmasından dolayı laboratuvarlarda daha çok kullanılır. "Pyinkado" aside dayanıklı niteliktedir ve kimyasal laboratuvarlar için uygundur. Linolyum genel laboratuvar çalışmaları için yeterli ölçüde aside dayanıklıdır; ve şayet istenilen kalınlıkta kullanılırsa, oldukça sağlamdır. Elbette ki uygun yapıştırıcıyla yerleştirilmelidir. Tümüyle aside dayanıklı nitelik taşımamasına rağmen, vinil asbest karo döşeme kaplamalarının laboratuvar döşemeleri için kullanımına talep artmaktadır. Bu malzeme en zayıf asitlere ve alkalilere karşı koyabilecek ve herhangi bir dökülme kısa sürede silinirse, iyi sonuçlar verecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder