8 Mayıs 2017 Pazartesi

Ahşap Parke Uygulamaları

Ahşap parkeler (wooden parquet flooring), yüzeyleri düzgün, kalınlığı homojen, yan ve baş yüzeylerde birbirleri ile birleştirilmesini sağlayacak şekilde lamba ve zıvana açılmış olan prizma şeklinde zemin kaplama malzemesidir.
Ahşap parke, TS 73'e göre kalınlıkları %2'lik bir toleransla 17 ve 22 mm'dir. Genişlikleri, 5 mm'lik farkla 30-100 mm arasında değişir; uzunlukları 50'şer mm farkla 200-1000 mm arasındadır. Ahşap parkeler görünüş özelliklerine göre 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıf olarak üç gruba ayrılırlar.
Her parkede olduğu özellikle ahşap parkenin döşenmesinde de çok dikkatli ve detayına uygun uygulama yapılması gerekir. Bu işlemler, zemin hazırlığından itibaren, parkenin sistrelenip cila işleminin bitmesine kadar olan aşamalardır. Yanlış hazırlanmış bir zemin parkeden beklenen performansları göstermesini engelleyecektir. Uygulamanın yanlış olmasından dolayı zamanla kabarma, açılma gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir.
Ahşap parke, kör döşemeye ve doğrudan doğruya kadronlara çakılarak ya da şap üzerine yapıştırılarak döşenir. Parkelerin, özellikle şap üzerine yapıştırılmadan önce zeminin çok iyi hazırlanması gerekir. Bunlar kısaca:
ahşap parke birim fiyat Şap; düzgün, sert, temiz ve kuru olmalıdır.
ahşap parke çeşitleri ve fiyatları Şapın sertliğini görmek için, sivri uçlu bir metal ile çizerek derin bir çizginin oluşmamasına dikkat edilmelidir.
ahşap parke desenleri Şap; mevsime göre 21-45 gün bekletilmelidir.
ahşap parke döşeme detayı Şap kalınlığı 2.5-3 cm. olmalıdır.
ahşap parke döşeme fiyatları Parke döşenecek mekanın alçı, sıva ve her türlü pislikten arındırılması gerekir.
ahşap parke firmaları Döşemede kesinlikle içinde su ihtiva eden yapıştırıcı kullanılmamalıdır.
ahşap parke fiyat listesi Eski parkenin üzerine uygulama yapılacaksa, eski parkenin cilası kazındıktan sonra yapılmalıdır.
ahşap parke fiyatı Özellikle nemli bölgelerde, parkenin ortam rutubetine uyum sağlaması için en az 10-15 gün önceden döşenecek olduğu mekana getirilip kolilerin ağzı açılmalıdır.
ahşap parke fiyatları Parke döşeme kaplamalarının ek yerlerinin açılmaması için nem yüzdesinin %8-14 arasında olması gerekir. Ancak çok kuru ortamlarda bu alt sınıra uyulmalıdır.
Parkeler zemine beyaz tutkalla yapıştırılır. Bir başka yöntem ise, zemin parke zifti ile astarlanır, astarlanan zemin kuruduktan sonra ahşap parkeler kaynayan parke ziftine bastırılarak döşenir. Daha sonra döşenmiş parkeler sistre motoru ile kum zımparalarla işlem görür. Sistre uygulandıktan sonra bir kat astar atılarak bir kat cila uygulanır. Kuruyan cila üzerine cila macunu yapılır. Ahşap parkelerde döşeme sonrası sistre ve cila ile ortaya çıkan renk farkı problemi görülmektedir. Ahşap parkelerin bir diğer uygulanma biçimi de, kadronlar üzerine kör döşemeye ve doğrudan kadrona çakılmasıyla yerine tesbit edilir. Yapıştırma sisteminde meydana gelen kabarmalar, açılma gibi istenmeyen durumlar, kadronlu uygulamada daha az görülür. Ama bu tip uygulama daha pahalı ve işçiliği daha uzun ve zordur. Ahşap parke konstrüksiyonu 5/5 cm boyutlarında ahşap kadronların üzerine çakılan ahşap bir kaplama ile başlamaktadır. Yapım tamamlandıktan sonra üstüne başka malzemeler geldiği için görülemeyen bazı yapı elemanları gibi bir katmana da "kör döşeme" adı da verilir. Kör döşemenin işlevi, üstüne döşenecek daha küçük boyutlu ahşap parkelerin çakılabilmesini ve istenildiği motifte uygulanabilmesini sağlamaktır. Ahşap kadronların araları, üstüne çakılacak kaplama tahtalarının uzunluklarına göre 50-60 cm. arasında değişir. Kaplamaların fazla konsol çalışmaması için kadronlar duvarlara yakın, ancak temas etmeyecek şekilde başlatılmalıdır.

AHŞAP MOZAİK PARKE

Roma mozaiği gibi, atölyede, kareler meydana getirecek şekilde bir kağıda yapıştırılan 1 cm kalınlığında, 2x10 cm' lik ahşap parçalardan ibaret döşeme kaplamasıdır. Mozaik parkelerin, ahşap parkeler gibi zıvana ve lambaları yoktur, yani birbirine geçmeli değildir. Mozaik parkelerin ahşap parkelere göre kalınlıkları daha az olduğundan daha az dayanıklıdır.
Masif panel parke uygulaması genel olarak iki türlüdür. İlk uygulama şeklinde kağıda ya da fileye yapıştırılmış mozaik parkeler, yüzeyi çelik mala perdahlı bir çimento aldık üzerine bitümle yapıştırılır. Daha sonra kağıt çıkarılarak yüzeyin verniklenmesi, cilalanması gibi işlemlerle uygulama tamamlanır. Fileye yapıştırılmış olanlarda file altta kalacağı için üst yüzey verniklenmiş olarak piyasaya sürülür.
Bir diğer uygulama şekli; daha çok darbe sesini geçirmemek amacıyla dış ülkelerde uygulanmaktadır. Bu amaçla 8 mm kalınlıkta delikli yumuşak ahşap lif levha seçilir. Üzerine 2 cm kalınlıkta sıcak asfalt şapı dökülür ve standart bir yapıştırıcıyla mozaik parkeler kağıtlı yüz üste gelecek şekilde yapıştırdın Zımpara, cila, parlatma gibi yüzey işlemlerinin yapılmasından sonra işlem tamamlanır. Mozaik parke döşeme kaplamalarının belirli aralıklarla cilası yenilenmelidir. Özellikle sudan korunmalıdır.
TS 3482'e göre ahşap mozaik parkeler görünüş özellikleri (üst yüzeyde) bakımından 1.sınıf (Ekstra), 2.sınıf (Ekonomik) ve 3.sınıf (Endüstriyel) olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır.

AHŞAP LAMİNE PARKE

Tam otomatik kurutma fırınlarında kullanım rutubetine uygun olarak kurutulmuş üç kat ahşap malzemenin birbirine dik açı oluşturacak şekilde lamine edilmesiyle yapılmaktadır. Böylece ahşabın en büyük problemi olan su ve rutubetten etkilenmesi en aza indirilmiş olur.
Son yıllarda, parke yapımında kullanılan değerli ağaçlardan daha çok yaralanmak ve lamine yapılan nedeniyle ağacın çalışmasını en aza indirmek amacıyla toplam kalınlığı 14 mm olan lamine parkeler üretilmeye başlanmıştır. Aşınma tabakasını oluşturan değerli ağacın kalınlığı 3.5-4 mm olan bu parkeler lamba-zıvanalı ve değişik genişlikte üretilmektedir. Alt tabakaları genelde beyaz çam türü ve nispeten ucuz ağaçlardan yapılmaktadır. Parkeler, orta tabakasının lifleri parkenin genişliği doğrultusunda olmak üzere, toplam üç tabakadan oluşmaktadır. Zıvana kalınlığını oluşturan orta tabakanın kalınlığı 7.5 mm'dir. Orta tabaka ve ona dik doğrultuda olan alt tabakada yine malzemenin eni doğrultusunda parçalardan oluşmaktadır. Yüzey işlemleri bitmiş olarak piyasaya sunulan bu kaplamalar, özel yapıştırıcıyla çok düzgün yüzeyli bir çimento şap üzerine yapıştırılır. Ahşap lamine parkeler çizilmeye dayanıklı, sağlığa zararlı katkı maddesi içermeyen ultraviyole cila ile 6 kat cilalanır, bu nedenle parke ömrü daha uzun olmaktadır. Ayrıca toz, duman ve bakteri barındırmaz. Bu tip parkeler daha çok 95, 125, 155, 195 mm eninde; 80, 120, 160, 240 cm boyunda üretilmektedir.

AHŞAP LAMİNAT PARKE

Laminat parkeler her iki yüzü melamin emdirilmiş ahşap desenli kağıt kaplı, ortası MDF'den (middle density fibreboard) oluşan, laminat diye adlandırılan 8 mm kalınlık, 195 mm en ve 2-3 m boyda lamba-zıvanalı parkelerdir. MDF yüzeyi, laminat ve doğal ahşap kaplı parkedir.
Laminat parke dört farklı tabakadan meydana gelmiş kompozit bir malzemedir. En üst tabakadan başlayarak:
ahşap parke fiyatları istanbul Üst Koruyucu Kaplama : Aşınmaya, çizilmeye ve darbelere dayanıklı tabakadır.
ahşap parke kaplama Dekoratif Tabaka : Çeşitli desen ve renklerde melamin emdirilmiş özel kağıt tabakadır.
ahşap parke m2 fiyatları Sert Ahşap Lif Levha : Suya ve neme dayanıklı MDF ahşap liflerinden imal edilir ve bu liflerin çok özel tutkallarla yüksek basınç ve yoğunlukta sıkıştırılmasıyla elde edilen taşıyıcı ana gövdedir.
ahşap parke metrekare fiyatı Alt Yüzey Kaplama : Laminat parkenin dengeli, düz ve formunda kalmasını sağlayan rutubete dayanıklı, koruyucu özel melamin kaplamadır.
AHŞAP PARKE NASIL YAPILIR
Ahşap laminat parkelerin uygulamasında iki yöntem vardır. Birincisi diğer ahşap parkelerde olduğu gibi çok düzgün yüzeyli çimento şap üzerine özel yapıştırıcısıyla yapıştırılarak uygulanır.
Son yıllarda ikinci sistem daha çok uygulanmaya başlanmıştır. Yüzer sistem olarak bilinen bu sistemde çok düzgün yüzeyli çimento şap üzerine polietilen şike serilir. Laminat parke döşenecek yüzeyin şapının aynı zamanda kuru olması gerekir. Parkelerin döşenmesi duvar kenarından zıvana tarafı duvara bakacak şekilde başlanır. Parkeler polietilen şilte üzerine sadece lamba-zıvanalı yüzeylerinden birbirine yapıştırılmak suretiyle uygulaması yapılır. Ahşap laminat parkeler cilalı olarak piyasaya sunuldukları için cila gerektirmez.
Ahşap laminat parkelerin yüzer sistem olarak uygulanmalarında bazı faydaları vardır. Parke döşenmeden önce serilen polietilen şilte ayak sesleriyle oluşan darbe sesini alt katlara geçmesini azaltıcı etkisi vardır. Şilte aynı zamanda döşemeden gelebilecek nem etkilerinden parkeyi korur. Yüzer sistem mekanın konfor etkilerin olumlu katkısı vardır. Şilte döşemeye esneklik kazandırır. Bu şekilde yürümek daha kolay ve rahattır.
Yüzer sistem parkelerin farklı yönlerde döşenmesi ve birleşme noktalarının birbirine yakın olması gerektiğinde kullanılmaz. Bu durumda yapıştırma sistemi uygulanır. Yine 250 m2'den daha geniş mekanlarda ve ticari alanlarda yapıştırma sistemi tercih edilir.
AHŞAP PARKE TEMİZLİĞİ VE BAKIMI
Vakumlama ve ıslak-kuru paspaslama yapılır. Haftada 2-3 defa kaymayan cila ile parlatılır. Yüzeyin aşınmasına neden olduğu için temizliğinde deterjan kullanılmaması tavsiye edilir. Döşeme uygulaması tamamlandıktan 24 saat sonra uygun temizleyici ya da nemli bezle silinmelidir. Rutin temizlik için aşındırıcı olmayan her türlü kimyasal kullanılabilir. Çıkması zor olan lekeler ve izler için parkeye zarar vermeyen ve iz bırakmayan alkol ve aseton içeren çözücüler kullanılabilir.
AHŞAP PARKE FİYATLARI
Ahşap parke fiyatları kullanılacak malzemenin ve uygulama yapılacak mekanın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder